УЗГОДЖЕНО:                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора                                            Директор НВК №36                   

з ВР ______О.В.Набієва                                       ________О.В. Галагуза    

                                                                             «___»____________2011р.

             

 

Положення про діяльність шкільного Євроклубу «Вектор» НВК № 36  м. Дніпродзержинська

1. Загальні положення

Євроклуб  “Вектор ” є добровільною неполітичною організацією, створеною з  метою  вивчення європейських цінностей та виховання  лідерських якостей учнів,  а також поглиблення знань про  Європу, європейську інтеграцію країн, історію, географію, культуру, мистецтво,  науку. Діяльність клубу грунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу.

2. Мета, завдання

2.1. Мета діяльності Євроклубу –  ознайомлення учнів з Європейськими Союзом і Європою в цілому; сприяння зближенню європейської молоді на основі спільних цінностей демократії, співпраці; пропагування загальноєвропейських демократичних цінностей; залучення учнів, батьків,  вчителів до спільної діяльності;  сприяння розширенню культурних, наукових,  ділових та гуманітарних зв’язків серед молоді в Україні та країнах Європейського Союзу,  обмін інформацією про традиції, історію, культуру своєї країни та країни членів  ЄС.

2.2. Основні завдання:

·         сприяти процесам Європейської інтеграції в Україні;

·         інформувати учнів про Європейський Союз, його структуру та процеси, які відбуваються в ньому;

·         сприяти вихованню молоді у русі спільних Європейських цінностей

·         створювати умови для реалізації молоддю свого права позитивно   впливати на життя суспільства

·         налагодити співпрацю, обмін ідеями та досвідом роботи з  молодіжними організаціями в Україні та за її межами;

·         формувати у молоді національну самосвідомість, активну громадянську позицію;

·         створювати умови  для творчої самореалізації та гармонійного розвитку особистості;

·         здійснювати іншу діяльність, що не суперечить основним завданням.

2.3.        Напрямки роботи:

·         поширення інформації про ЄС серед молоді;

·         проведення зборів, зустрічей, фестивалів, конкурсів з метою обміну досвідом та обговорення актуальних проблем;

·         встановлення культурних, наукових, ділових контактів між молоддю ЄС та України;

·         налагодження співпраці з молодіжними громадськими організаціями, зацікавленими юридичними, фізичними особами, як в Україні, так і поза її межами;

·         сприяти вивченню  іноземних мов, інформаційних технологій, комп’ютерних комунікацій;

·         участь у видавничій діяльності, конкурсах, проектах;

·         участь у виставках та інших культурних заходах;

·         проведення пізнавально-розважальних заходів;

·         забезпечення захисту прав і свобод молоді, їхньої гідності і честі.

3. Структура Євроклубу

·         Шкільний Євроклуб має свій  регламент діяльності (засідання проводяться раз на тиждень);

·         Євроклуб складається з учнів, вчителів школи  та батьків учнів (за бажанням);

·         найвищим керівним органом Євроклубу є загальні збори, які  відбуваються  не рідше одного разу на місяць;

·         повноваження загальних зборів:  визначають основні напрями діяльності, пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності Євроклубу,

·         приймають нових членів до Євроклубу, контролюють та оцінюють діяльність клубу в цілому, вирішують інші питання діяльності;

·         рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для виконання членами Євроклубу;

·         головна структурна ланка шкільного Євроклубу “Вектор ” – актив, який обирається на зборах  шляхом висування, обговорення кандидатур, проведення  відкритого альтернативного голосування.