ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗМІСТУ ОСВІТИ

 

Основним документом, який регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складають на підставі типових навчальних планів, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України, з конкретизацією варіативної частини та визначенням профілю навчання.

Структуру навчального року визначають згідно з регламентом Міністерства освіти і науки України. Тижневе навантаження учнів установлює Ліцей №1 у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Навчально-виховний процес у закладі регламентовано розкладом уроків, позакласних занять на півріччя й окремим розкладом корекційно-розвивальних занять під час консультативно-самостійної діяльності. Календарне та поурочне планування навчального матеріалу здійснюють учителі безпосередньо в наукових проектах. Режим роботи: п‘ятиденний:

Навчальний процес у 1-11-х класах – це система заходів, спрямованих на підвищення ефективності навчання та формування ключових (життєвих) компетентностей школярів; на усунення втрати навчального часу; зниження стомлюваності учнів і вчителів у процесі діяльності в Ліцеї; покращення якості підготовки учнів, скорочення часу на виконання домашніх завдань, розвиток самостійності в предметному навчанні. У Ліцеї створено більш сприятливу систему організації навчального процесу.

Щоденну кількість і відповідність навчальних занять визначено розкладом уроків, який складають на кожний семестр. Затверджує його директор Ліцею №1.

Організація навчально-виховного процесу за умов шкільного модуля вимагає особливих умов навчання: у 5 – 9-х класах – диференційне навчання учнів з різним інтелектом, у 10 – 11 класах – профільна система навчання.

Групування учнів за паралелями здійснюють:

·        за рівнем розвитку (1– 5 класи);

·        за професійними інтересами та бажаннями (10 класи).

Адміністрація Ліцею №1 систематично проводить експертне оцінювання ефективності навчальних занять порівняно з традиційним уроком за основними критеріальними показниками під час планового внутрішньошкільного контролю. Визначені суб’єкти та функції оцінювання спрямовано на:

·        покращення відбору змісту навчального матеріалу;

·        оптимальне пристосування навчальних курсів до потреб учнів, на гуманізацію співвідношень у системі «учитель – учень».

Суб’єктами оцінювання є:

·        учитель;

·        учень;

·        батьки.

Предметами оцінювання є:

·        рівень навчальних досягнень із предметів;

·        рівень розвитку мислення;

·        рівень пізнавальної активності;

·        стомлюваність;

·        стан здоров’я.

Процедура оцінювання:

·        12-бальна система оцінювання (2-11 класи).

Процедури загального оцінювання:

·        рейтинг школяра.

Зміст освіти ґрунтується на положеннях, визначених Концепцією загальної середньої освіти (постанова колегії Міністерства освіти і науки України від 22.11.2001 р. № 12/15-2) та типовими навчальними планами