Структура 2019-2020 навчального року

   Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з місцевими органами управління освітою. Навчальні заняття організовані за семестровою системою:

ü І семестр: з 02 вересня по 27 грудня 2019 року;

ü ІІ семестр: з 13 січня по 29 травня 2020 року.

Канікули:

ü осінні: з 26 жовтня по 03 листопада 2019 року;

ü зимові: з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

ü весняні: з 21 березня по 29 березня 2020 року. 

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації здобувачів освіти.

 

 

Організація навчально-виховного процесу та змісту освіти.

    Основним документом, який регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план,
який складають на підставі типових навчальних планів, розроблених і
затверджених Міністерством освіти і науки України,
 з конкретизацією варіативної частини та визначенням
профілю навчання.

Структуру навчального року визначають
згідно з регламентом Міністерства освіти і науки України. Тижневе навантаження
учнів установлює Ліцей №1 у межах часу, передбаченого робочим навчальним
планом.

Навчально-виховний процес у закладі регламентовано
розкладом уроків, позакласних занять на півріччя й окремим розкладом
корекційно-розвивальних занять під час консультативно-самостійної діяльності.
Календарне та поурочне планування навчального матеріалу здійснюють учителі
безпосередньо в наукових проектах. Режим роботи: п’ятиденний
.

Навчальний процес у 1-11-х класах – це
система заходів, спрямованих на підвищення ефективності навчання та формування
ключових (життєвих) компетентностей школярів; на усунення втрати навчального
часу; зниження стомлюваності учнів і вчителів у процесі діяльності в Ліцеї;
покращення якості підготовки учнів, скорочення часу на виконання домашніх
завдань, розвиток самостійності в предметному навчанні. У Ліцеї створено більш
сприятливу систему організації навчального процесу.
Щоденну кількість і
відповідність навчальних занять визначено розкладом уроків, який складають на
кожний семестр. Затверджує його директор Ліцею №1.

Організація навчально-виховного процесу
за умов шкільного модуля вимагає особливих умов навчання: у 5 – 9-х класах – диференційне навчання учнів з різним інтелектом, у 10 – 11 класах – профільна система навчання.

Групування учнів за паралелями здійснюють:

·      за рівнем розвитку (1– 5 класи);

·      за професійними інтересами та бажаннями (10 класи).

Адміністрація Ліцею №1 систематично
проводить експертне оцінювання ефективності навчальних занять порівняно з
традиційним уроком за основними критеріальними показниками під час планового
внутрішньошкільного контролю. Визначені суб’єкти та функції оцінювання
спрямовано на:

·        
покращення відбору змісту навчального матеріалу;

·  оптимальне пристосування навчальних курсів до потреб учнів, на гуманізацію
співвідношень у системі «учитель – учень».

Суб’єктами оцінювання є:

·        
учитель;

·        
учень;

·        
батьки.

Предметами оцінювання є:

·        
рівень навчальних досягнень із предметів;

·        
рівень розвитку мислення;

·        
рівень пізнавальної активності;

·        
стомлюваність;

·        
стан здоров’я.

Процедура оцінювання:

·        
12-бальна система оцінювання (2-11 класи).

Процедури загального оцінювання:

·        
рейтинг школяра.

Зміст освіти ґрунтується на положеннях, визначених Концепцією загальної
середньої освіти
(постанова колегії Міністерства освіти і науки України
від 22.11.2001 р. № 12/15-2) та типовими навчальними планами.